მთავარი ევრონიუს ჯორჯიას სტუმარი ელექტრონული ხელმოწერა

ელექტრონული ხელმოწერა

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების დეპარტამენტის მრჩეველი, თეა ვარამაშვილი

საქართველოში უკვე დიდი ხანია არსებობს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერადა შტამპი.. ეს ერთ-ერთი პირობა იყო, რომელიც ევროკავშირთან საქართველომ ასოცირების ხელშეკრულებით იკისრა.

ეს შეთანხმებაში ელექტრონული კომერციის მუხლში ეწერა და ამ სიახლეს უნდა გაემარტივებინა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მყოფთათვის გარკვეული სერვისების მიღება. ეს ვალდებულება შესრულდა, თუმცა რამდენად ადაპტირდა საზოგადოება ელექტრონული ხელმოწერების პრინციპთან და ვინ ან რაში იყენებს ამ სიახლეს – ამაზე გვიყვება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების დეპარტამენტის მრჩეველი, თეა ვარამაშვილი.

უახლესი

სხვა ამბები

ელექტრონული ხელმოწერაელექტრონული ხელმოწერა

Send this to a friend