ბავშვთა განვითარება

EMPORY-ის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამების დირქტორი, არჩილ უნდილაშვილი და ბავშვთა ადრეული განვითარების აკადემიის დირექტორი, ნინო ოქროსაშვილი

თბილისში არსებული ბავშვთა ადრეული განვითარების აკადემიის მიზანია ხელი შეუწყოს განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევის მქონე 2-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვთა და მოზარდთა იმ უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომელიც მომავალში დაეხმარება მათ სოციალურ გარემოში საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება დამოუკიდებლად მოახდინონ

უახლესი

სხვა ამბები

არჩილ უნდილაშვილიარჩილ უნდილაშვილი

Send this to a friend