მთავარი ამბები საქართველო მიგრაციის ევროპულ ქსელს შეუერთდა

საქართველო მიგრაციის ევროპულ ქსელს შეუერთდა

2021 წლის მარტში საქართველო მიგრაციის ევროპულ ქსელს დამკვირვებლის სტატუსით შეუერთდა. მხარეებმა შესაბამის შეთანხმებას ხელი უკვე მოაწერეს. მიგრაციის ევროპულმა ქსელმა საკუთარი არსებობის ისტორიაში პირველად, თავის რიგებში მიიღო ევროპის ეკონომიკური სივრცის გარეთ მყოფი ქვეყნები – საქართველო და მოლდოვა. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს იუსტიციის სამინისრომ 11 მარტს გაავრცელა.

იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით, სამუშაო შეთანხმება წარმოადგენს მიგრაციისა და საერთაშორისო დაცვის სფეროში ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს. სამუშაო შეთანხმება აყალიბებს მიგრაციის ევროპული ქსელის ფარგლებში ევროკომისიასა და საქართველოს შორის ადმინისტრაციული თანამშრომლობის პირობებს, რაც განსაზღვრავს აღნიშნულ თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ მიმდინარე და სამომავლო საჭიროებებს.

„მიგრაციის უკეთესი მართვისთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირის თანამშრომლობის გაღრმავება სხვა ქვეყნებთან. ეს ხაზგასმით არის აღნიშნული მიგრაციისა და საერთაშორისო დაცვის ახალ პაქტშიც. მიგრაციის ევროპულ ქსელში საქართველოს მიღება საშუალებას მოგვცემს, ახალ პარტნიორებს გავუზიაროთ მიგრაციის მართვის საუკეთესო ევროპული გამოცდილება და, ამასთან, უკეთ გავიაზროთ მიგრაცია კავკასიური პერსპექტივიდან,“ – განაცხადა ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის გენერალურმა დირექტორმა მონიკ პარიამ.

როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე გოჩა ლორთქიფანიძემ აღნიშნა, მიგრაციის ევროპულ ქსელში ჩართვა მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის.

„მიგრაციის მართვის სისტემის განვითარება განსაკუთრებული ნიშანსვეტია საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში. ამიტომაც ჩვენი პოლიტიკა ეფუძნება მიგრაციისა და განვითარების პრინციპს, რომელიც გულისხმობს მიგრაციის თანამედროვე ტენდენციებისა და მათზე რეაგირების შესაძლო გზების კვლევას, ანალიზს და ექსპერტული ცოდნის გაზიარებას. და ეს სწორედ ის მიმართულებებია, რა მხრივაც მიგრაციის ევროპული ქსელი წარმატებულად მოღვაწეობს“, – განაცხადა გოჩა ლორთქიფანიძემ.

მიგრაციის ევროპული ქსელი (The European Migration Network – EMN) საქმიანობს ევროპის მასშტაბით. მასში წარმოდგენილი არიან ეროვნული საკონტაქტო პირები ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან და ნორვეგიიდან. ისინი ქსელს აწვდიან მიგრაციისა და საერთაშორისო დაცვის საკითხებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. ქსელი შეიქმნა 2008 წელს ევროკომისიის მიერ (ევროპული საბჭოს დავალებით) და მის მიზნად განისაზღვრა, არსებული საჭიროების შესაბამისად, მიგრაციისა და საერთაშორისო დაცვის საკითხებზე სარწმუნო ინფორმაციის რეგულარული გაცვლა ევროპის მასშტაბით. აღსანიშნავია, რომ მიგრაციის ევროპული ქსელის დაფუძნების შესახებ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება ითვალისწინებს სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის პერსპექტივას.

 

უახლესი

სხვა ამბები

Send this to a friend